Basisaanbod

Basisaanbod: Uw kind, een gedeelde zorg


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
leermoeilijkheden is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

We leggen samen een traject af waarbij we een schooleigen doelenkader volgen. We toetsen dit af aan de leerplannen van het regulier onderwijs en leggen specifieke accenten die aansluiten bij de noden van uw kind. We besteden hier veel tijd aan zodat uw kind een flinke stap vooruit kan maken. Aangepaste onderwijsvormen en methoden dragen hiertoe bij.

Vanzelfsprekend staan welbevinden en de individuele leermoeilijkheden op elk moment voorop. Uw kind ontplooit zich in een veilige leeromgeving op zijn/haar maat.

Op het einde van het tweede schooljaar bekijken we samen met u en het CLB wat uw kind nodig heeft in zijn/haar verdere schoolloopbaan. Hierbij staan welbevinden en groei centraal, nu en in de toekomst.

Kan uw kind terug naar het regulier onderwijs? Dan zetten we volop in op de nodige vaardigheden om de kans op een succesvolle terugkeer te vergroten. Als dit niet haalbaar is, bepalen we samen het vervolgtraject.