Basisaanbod

Basisaanbod: Uw kind, een gedeelde zorg


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
leermoeilijkheden is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen,
vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften.

Gedurende 2 schooljaren leggen we samen een individueel traject af. De kansen om succesvol
terug te keren naar het gewoon onderwijs maken we zo groot mogelijk door volop in te zetten
op taal, rekenen en sociale vaardigheden (sova). We besteden hier veel tijd aan zodat uw kind een
flinke stap vooruit kan maken. Aangepaste onderwijsvormen en methoden dragen hiertoe bij.

Vanzelfsprekend staan welbevinden en de individuele leermoeilijkheden op elk moment voorop.
Uw kind ontplooit zich in een veilige leeromgeving op zijn/haar maat.

Na 2 schooljaren bekijken we samen of uw kind, mits aanpassingen en ondersteuning door het
team, terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school en het CLB dit

geen haalbare kaart vinden, bepalen we samen het vervolgtraject. Daarbij staan welbevinden en
groei centraal, nu en in de toekomst.

schema basisaanbod