Rekenen is leuk!

Bij metend rekenen leerden we over ‘inhoud’. We leerden zien welke dingen we allemaal kunnen ‘opvullen’. We leerden ook dat we voorwerpen met verschillende dingen kunnen opvullen (bvb. met ‘vaste’ stoffen en met ‘vloeistoffen’) en dat bvb. niet alles met water kan gevuld worden. We leerden over de liter en deden vele experimentjes. We sloten dit hoofdstuk af met een waterflessenmuziekje!