Projectwerk

Juffen, therapeuten en opvoeders hebben samengewerkt om verschillende projectboxen uit te werken waarmee de klassen dan individueel kunnen werken: licht/donker, spiegels, constructie, techniek, drijven/zinken.  Het was alleszins een groot succes!