Groepswerk

De leerlingen van ROWE werken soms in groepjes. Zo ook tijdens de lessen taal!