Een gezond tussendoortje

Op woensdag 30/1 hebben wij soep gemaakt, butternutsoep. We hadden veel snijwerk te doen. Juf Lies kwam helpen. Ook de klas van juf Vanessa maakte dezelfde soep. Op donderdag 31/1 hebben we onze soep uitgedeeld op de speelplaats. Iedereen kreeg dus een lekker gezond tussendoortje. Ook onze directrice Ina mocht komen proeven voor de dag van de directeur!

Ons takenbord

Sinds kort hebben we een takenbord in de klas. Elke week wordt dit bord vernieuwd. Het is de bedoeling dat alle leerlingen zelfstandig gaan kijken wanneer ze een taak moeten uitvoeren in de klas. Op deze manier leren de leerlingen zelf te plannen en bekijken wanneer ze juist hun taak kunnen uitvoeren op die dag. Na het uitvoeren van de taak moeten ze het kaartje weghalen en is het de bedoeling dat op het einde van de week ons bord leeg is.

 

 

Leren telefoneren.

In onze les hebben we geleerd om op een juiste manier te telefoneren. We leerden daarbij dat we goed moeten luisteren, duidelijk moeten spreken, beleefd moeten zijn,… Iedereen vond het leuk en deed zijn best!