Ons takenbord

Sinds kort hebben we een takenbord in de klas. Elke week wordt dit bord vernieuwd. Het is de bedoeling dat alle leerlingen zelfstandig gaan kijken wanneer ze een taak moeten uitvoeren in de klas. Op deze manier leren de leerlingen zelf te plannen en bekijken wanneer ze juist hun taak kunnen uitvoeren op die dag. Na het uitvoeren van de taak moeten ze het kaartje weghalen en is het de bedoeling dat op het einde van de week ons bord leeg is.

 

 

Leren telefoneren.

In onze les hebben we geleerd om op een juiste manier te telefoneren. We leerden daarbij dat we goed moeten luisteren, duidelijk moeten spreken, beleefd moeten zijn,… Iedereen vond het leuk en deed zijn best!

Fruit of groenten op school

Elke week krijgen wij een stuk fruit of groente van school. De kinderen van juf Silke en juf Christine delen dit uit. Daarbij maken ze gebruik van een kar en een lijst. Op deze lijst moeten ze aanvinken welke klassen ze gedaan hebben. Hier zie je een foto van Daniël en Donny die bezig zijn met de fruitdeling.