CONTEXT

Identificatie

administratieve gegevens

structuur

inplanting

gebouwen en terreinen

ligging

kenmerken van het werkgebied

historiek

veranderingen in beleid

veranderingen in structuur

reglementair kader

algemene regelgeving

specifieke regelgeving

INPUT

personeelskenmerken

leerlingen- en cursistenkenmerken

 

PROCES

OUTPUT

ALGEMEEN

leiderschap

 

visieontwikkeling

 

besluitvorming

 

kwaliteitszorg

PERSONEEL

personeelsbeheer

personeelsorganisatie

evaluatiesysteem

professionalisering

aanvangsbegeleiding

deskundigheidsbevordering

ONDERWIJS

curriculum

onderwijsaanbod

onderwijsorganisatie

begeleiding

afstemming tussen s/c/a en CLB en/of andere partners

leerbegeleiding

loopbaanbegeleiding

sociale en emotionele begeleiding

evaluatie

evaluatiepraktijk

rapporteringspraktijk

(leer)prestaties

bereikte resultaten met resultaatsverplichting

bereikte resultaten met inspanningsverplichting

outcomes

vervolgonderwijs

aansluiting op de arbeidsmarkt

LOGISTIEK

materieel beheer

financiele middelen

kostenbeheersing voor leerlingen/cursisten

uitrusting

infrastructuur

welzijn

veiligheid

gezondheid en hygiene

milieu

werken/stages

schoolloopbaan

voortgang

toegang tot onderwijs

tevredenheid

welbevinden van de leerlingen/cursisten

tevredenheid van de personeelsleden

tevredenheid van partners met wie wordt samengewerkt