Corona-virus – update 15 april

Update 5 mei:

Beste ouders

 

We hebben er heel lang moeten op wachten, maar gisterenavond kregen alle scholen van het buitengewoon onderwijs een draaiboek van het Ministerie van Onderwijs. In dit draaiboek staan alle richtlijnen waaraan we moeten voldoen om te kunnen starten.

 

Op vrijdag 15 mei 2020 willen we de lessen opnieuw opstarten. We hebben er voor gekozen om te starten met de schoolverlaters, met uitzondering van leerlingen uit de zorg klas.

Waarom de schoolverlaters?

 

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen die we van de overheid kregen.

 

Welke maatregelen en afspraken zijn er op school?

 

-Ouders/grootouders hebben geen toegang tot de school. Wie zijn kind brengt zet deze af aan de poort.

 

-Zieke leerlingen mogen niet naar school komen.

 

-Op school wordt elke dag de lichaamstemperatuur van de leerlingen gemeten, bij 37,5° wordt de leerlingen apart gezet en verwachten we dat de ouders of een ander persoon de leerling onmiddellijk komt halen. De leerling mag terug komen na schriftelijk akkoord van de dokter.

 

-De leerlingen wassen hun handen: als ze in de klas komen, voor het eten, als ze moeten hoesten of niezen, na het toilet, op het einde van de les, bij het delen van materiaal.

 

-Op school wordt een looprichting geïnstalleerd.

 

-De afstand van 1,5 meter wordt gevisualiseerd.

 

-Leerlingen die met opzet niezen, hoesten of spuwen in iemands gezicht worden 1 dag geschorst.

 

-De schoolbus is enkel beschikbaar voor de schoolverlaters. Iedere leerling, ongeacht de leeftijd is verplicht om op de bus een mondmasker dragen. De school voorziet 1 masker per leerling, andere mondmaskers moeten ouders zelf vooezien.

 

-We trachten om de regel van 1,5meter afstand zo goed als mogelijk te respecteren.

 

De schoolverlaters zullen per week twee dagen les krijgen: op dinsdag en op vrijdag.

 

Op 20 mei evalueren wij deze werking en bekijken we of we de lessen kunnen uitbreiden naar andere leerlingen.

Het draaiboek dat we hebben gemaakt zal je vanaf 15 mei kunnen terug vinden op onze website.

 

 

De twee schoolvrije dagen: woensdag 20 mei en dinsdag 2 juni werden geannuleerd. Dit wil zeggen dat er opvang mogelijk is op beide dagen en dat de lessen op 2 juni ook gewoon door gaan.

 

De school blijft voor andere leerlingen opvang voorzien. Op vraag van de minister zullen we onze capaciteit voor opvang bepalen. Voor opvang komen in eerste instantie leerlingen in aanmerking waarvan beide ouders moeten werken en die geen andere opvangmogelijkheid hebben. Daarna bieden we plaats aan leerlingen met een zorgnood en aan leerlingen waarvan ouders een ondersteuningsnood hebben.

Aan de werkende ouders vragen we om enkel opvang te vragen op het moment dat ze werken. Aan andere ouders vragen we om begrip, we trachten aan alle vragen tegemoet te komen, uw kind een hele week opvangen is onmogelijk.

 

Wat kan je nu als ouder doen?

 

Kinderen die niet naar school mogen blijven leerstof/bundels krijgen via zijn of haar leerkracht. Zo kan je kind blijven leren.

 

Enkele tips:

Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.

Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.

Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.

Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of de

teamverantwoordelijken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.

 

 

Meer informatie?

Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Update 15 april

Maatregelen verlengd tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 15 april beslist om  de  maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig te verlengen tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Wat betekent dit voor onze school?

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school  geschorst blijven.

De leerkrachten zorgen voor leerstof en taken op maat van de individuele leerling en in samenspraak met de ouders.

De klasuitstappen worden individueel bekeken.

OPVANG TOT EN MET  3 mei

Voor leerlingen van wie de ouders werken en die geen opvang hebben voorziet de school opvang
gedurende de periode dat de ouders werken. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om
kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Leerlingen die hoesten, koorts hebben of andere ziektesymptomen vertonen mogen wij niet opvangen.

Wie gebruik wil maken van opvang op school laat dit tijdig weten via mail
(ina.steenwegen@mpikompas.be) of telefonisch. (03/776 50 18)

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Wie werkbundels of materiaal nodig heeft kan hiervoor de school bellen. Voor bepaalde klassen kunnen
bundels afgehaald worden of digitaal doorgestuurd worden. Deze staan ook online via deze link

 

Wat kan je als ouder doen?

Je vindt hier werkblaadjes e.d. voor je kinderen vanuit de school: Download

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Hier nog een extra bundeltje iµnfo door en voor mensen met een verstandelijke beperking

 

Meer informatie?

 

Zoek naar opvang voor je kind, maak afspraken met elkaar (familie, vrienden, buren, … best niet met de grootouders!)

Volg de richtlijnen en info die via de facebookpagina en de website van de school zullen verspreid worden!

Vriendelijke groeten

Ina Steenwegen
Directeur MPI Kompas