Corona-virus

13 maart 2020

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Er wordt vanaf maandag 16 maart GEEN LES meer gegeven. Voor leerlingen van wie de ouders werken en die geen opvang hebben voorziet de school opvang gedurende de periode dat de ouders werken.

OPVANG TOT EN MET 3 APRIL

Voor leerlingen van wie de ouders werken en die geen opvang hebben voorziet de school opvang
gedurende de periode dat de ouders werken. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om
kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Leerlingen die hoesten, koorts hebben of andere ziektesymptomen vertonen mogen wij niet opvangen.

Vanaf dinsdag 17 maart is er opnieuw semi-internaat.

Wie gebruik wil maken van semi-internaat of opvang op school laat dit tijdig weten via mail
(ina.steenwegen@mpikompas.be) of telefonisch.

Wie werkbundels of materiaal nodig heeft kan hiervoor de school bellen. Voor bepaalde klassen kunnen
bundels afgehaald worden of digitaal doorgestuurd worden.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Vanaf dinsdag 17 maart is er opnieuw semi-internaat.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

 

Wat kan je als ouder doen?

Je vindt hier werkblaadjes e.d. voor je kinderen vanuit de school: Download

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 

 

Meer informatie?

 

Zoek naar opvang voor je kind, maak afspraken met elkaar (familie, vrienden, buren, … best niet met de grootouders!)

Wie absoluut geen opvang vindt, verwittigt de school ina.steenwegen@mpikompas.be  (voor de opvang van 16 tot en met 20 maart 2020 mailen voor zondag 15 maart om 18 uur)

 

Vermeld in je mail welke dag je kind naar school komt en of het een volledige of een halve dag is waarvoor opvang moet worden voorzien.

Volg de richtlijnen en info die via de facebookpagina en de website van de school zullen verspreid worden!

Vriendelijke groeten

Ina Steenwegen
Directeur MPI Kompas