GoN aanbod Lessenreeks: “Leer uw leerlingen positief denken”

GoN aanbod Lessenreeks: “Leer uw leerlingen positief denken”

 

De start van het schooljaar betekende ook de start van het M-decreet.

Dit zorgde voor een aantal veranderingen en verschuivingen in het onderwijslandschap.

Ook binnen onze GOn-werking moeten we rekening houden met een aantal nieuwe richtlijnen.

De voorbije jaren werd ons urenpakket bepaald door het aantal aangemelde GOn-kinderen. Dit jaar opteerde men, als overgangsfase, voor de bevriezing van de GOn-middelen. Dit betekent concreet dat wij dit jaar binnen ons urenpakket naast de kindgebonden uren meer moeten inzetten op de ondersteuning van het leerkrachtenteam op onze gastscholen. Vanuit het Ministerie voor Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap werden enkele prioriteiten vastgelegd voor de aanwending van deze uren. Eén van deze prioriteiten is het versterken van het schoolteam bij het begeleiden van kinderen die behoren tot de ‘vergeten groepen’. Dit zijn de kinderen met verhoogde zorgbehoefte die momenteel nog niet in aanmerking komen voor GOn.

Vanuit mpi kompas willen wij ons, binnen de GOn-werking, via een project richten op deze (‘vergeten’) groep kinderen.

Met ons team volgden we de opleiding ‘eigen baas over je gedachten’. Deze training is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief programma voor kinderen vanaf het vierde leerjaar. In zes klassikale lessen leren kinderen positief denken en problemen effectief aanpakken. Uit onderzoek (de Pree, 2014) blijkt dat dit preventieprogramma een positieve invloed heeft op zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën. Verwacht wordt dat kinderen zich hierdoor gelukkiger voelen, sterker en veerkrachtiger zijn waardoor ze beter kunnen omgaan met toekomstige emotionele problemen.

In navolging daarvan willen wij graag ons pilootproject voorstellen waarbij we de training samen met de klasleerkracht volledig implementeren in de klas. We starten dit schooljaar op niveau vierde leerjaar.

Over de training zelf vindt u nog meer informatie in bijgevoegde brief.

Inschrijven voor ons project kan tot 30/11/’15 door een mail te sturen naar lore_van_damme2@hotmail.com met een korte motivering waarom uw vierde leerjaar hiervoor in aanmerking komt. Indien er in de klas een (ex-)GOn-leerling of een leerling met een gemotiveerd verslag zit, gelieve dit te vermelden in de motivering. Hierna brengen we in kaart welke klassen zich aangemeld hebben en maken op basis hiervan een selectie.

 

Extra info: inhoud lessen positief denken