GON

GON-begeleiding: Uw kind, een gedeelde zorg


Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Soms is er nood
aan uitbreiding van zorg in het gewoon onderwijs.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team (leerkrachten, logopedisten, kinesi-
therapeuten…) bieden we uw kind optimale leerkansen, vanuit zijn/haar talenten en specifieke
onderwijsbehoeften.

De begeleiding wordt opgestart bij aanvang van het schooljaar en richt zich flexibel op de
leerling, maar ook op het schoolteam en uzelf als ouder. Een goede communicatie in een sfeer
van gelijkwaardigheid is het uitgangspunt.

Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind,
maken we gebruik van aangepaste onderwijsvormen en methoden. Ons GON-team is zorg-
vuldig samengesteld uit mensen die reeds jarenlange expertise hebben opgebouwd binnen
onze school en daarbuiten (COS, privé-praktijken, hoger onderwijs, diagnostische centra…).

De kerntaken van de GON-begeleider zijn het bevorderen van het integratieproces en het
coördineren van de ingezette hulp. De GON-begeleider vervult een brug- en ondersteunings-
functie waarbij overleg, zowel formeel als informeel, centraal staat.

Samen met alle betrokken partijen evalueren we regelmatig het onderwijstraject van uw kind.
Daarbij staan welbevinden en groei centraal, nu en in de toekomst.

schema gon