leermoeilijkheden

Een algemene leervertraging: Uw kind heeft het moeilijk met de leerstof die op school wordt gegeven.  Uw kind heeft wel de mogelijkheden om te leren lezen, schrijven, rekenen, … maar het duurt allemaal wat langer voordat alles verwerkt is. Het tempo van het gewoon onderwijs ligt zo hoog dat uw kind ‘verdrinkt’ in de leerstof.

In het basisaanbod zijn er kleinere klasgroepen (gemiddeld 10 leerlingen) waarbij de leerkracht bijgestaan wordt door logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten zodat we kunnen garanderen dat het individuele leertempo van elke leerling gerespecteerd wordt.

Een leerstoornis: Hoewel uw kind normaal begaafd is, heeft de leerstoornis een  zeer grote impact op het leerproces en soms ook op het welbevinden. Door de leerstoornis zijn er specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van didactiek (taal, schrijven, en/of rekenen) die buiten het gemeenschappelijk onderwijscurriculum vallen. Vaak treft de leerstoornis meer dan alleen het rekenen, de taal of de motoriek maar heeft ze invloed op het leren in het algemeen omdat automatiseringsmoeilijkheden mee aan de basis liggen.

Afhankelijk van de leerstoornis worden specifieke therapie, onderwijsdidactiek en STICORDI maatregelen aangeboden.

Autismespectrumstoornis/ Syndroom van Asperger/PDDNOS: Meer info binnen het type-9 aanbod