Afspraken en regels

Het volledige en algemene schoolreglement vindt u hier terug of kan u opvragen bij een secretariaatsmedewerker.

Hieronder zetten we de meest belangrijke regels en afspraken even op een rijtje:

Algemene afspraken

 • Leerlingen praten Nederlands
 • Leerlingen luisteren naar alle juffen en meesters
 • Leerlingen houden de school mee netjes. Ze dragen zorg voor hun eigen materiaal en dat van andere leerlingen en de school. Wanneer materiaal (kwaadwillig) wordt stukgemaakt, vergoedt de leerling dit op een gepaste manier.
 • Leerlingen sluiten geen andere kinderen uit. Schelden, roepen, elkaar pijn doen zijn uit den boze. We gaan in gesprek met uw zoon/dochter als dit gedrag frequent gesteld wordt. Samen met u bekijken we welk traject uw kind hierin nodig heeft.
 • GSM’s worden niet gebruikt op school. Heeft uw zoon/dochter een GSM bij op uw vraag, dan geeft hij/zij deze ’s morgens af aan de klasleerkracht tot de schooldag er op zit. Op de bus is GSM-gebruik enkel toegestaan in overleg met de busbegeleider.
 • Het gezondheidsbeleid schrijft voor dat jullie als ouders inzetten op fruit en gezonde tussendoortjes. Snoep wordt niet gegeten op school, een ‘gezonde’ koek kan wel. Ook frisdranken tolereren we niet. Geef uw zoon/dochter water, melk of fruitsap mee om te drinken.
 • We weren afval zoveel mogelijk op school. Draag je graag je steentje bij? Kies dan een drinkbus en brooddoos i.p.v. zilverpapier en plastiekfolie. Vermijd ook individueel verpakte koeken.
 • Leerlingen ruilen geen spullen op school! Wat van jouw zoon/dochter is, blijft van hem/haar. Uiteraard worden er ook geen spullen verkocht.
 • We hebben een rookvrij schooldomein.

 

 

Op de speelplaats

Er zijn 3 afspraken op onze speelplaatsen. Houdt jouw zoon/dochter zich aan deze regels, dan wordt hij/zij hiervoor beloond met groene kaarten. De regels zijn:

 1. Ik luister naar alle juffen en meesters
 2. Ik doe niemand pijn
 3. Ik zeg geen lelijke woorden

Heeft jouw kind voldoende groene kaarten gespaard binnen een bepaalde tijdsspanne, dan volgt er een beloning. Deze is vaak een verrassing en kent verschillende vormen: een leuke activiteit, een zoete verwennerij, …

Gaat het mis en houdt jouw zoon/dochter zich niet aan de afspraken? Dan krijgt hij/zij een gele of rode kaart. De gele kaarten gelden als waarschuwing. 2 gele kaarten worden omgezet in een rode kaart. Bij ernstige overtredingen krijgen leerlingen meteen een rode kaart. Via de agenda of het heen-en-weer-schriftje blijft u altijd op de hoogte!

Het gebeurt natuurlijk wel eens bij iedereen. Daarom hanteren we een oplopend systeem:

 1. 1 rode kaart: de leerling komt op gesprek bij de directie
 2. 2 rode kaarten: u wordt als ouder telefonisch op de hoogte gebracht
 3. 3 rode kaarten: de leerling wordt tijdelijk geschorst van de speelplaats.