Klas GEWD

We hebben in het begin van het schooljaar al een klasblog opgericht via https://www.classdojo.com/

Bijna alle ouders zijn hier op actief, dus we behouden de klasblog dit schooljaar op de Classdojo.

Hieronder een leuke foto van onze klas. 🙂 We gingen met z’n allen zwerfvuil rapen!