nieuws

Mpi kompas bekroond met Verkeer op School-medaille

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond
met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor
verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 136 gouden, 260 zilveren, 626 bronzen en 6
kleutermedailles uit, goed voor 1028 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen
937 scholen een medaille kregen. Zes op de tien basisscholen, 2576 in totaal, nemen deel aan minstens
één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.
Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte
aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen
(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten,
Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de
verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die
kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de
deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te
schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Onze school is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de
schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie
beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

mpi kompas