Doelgroep

Wij bieden buitengewoon kleuter- en lager onderwijs aan voor type basisaanbod, type 2, type 4 en type 9. Er zijn 4 grote afdelingen op onze school die elk de naam kregen van een kleur van de wijzers van een kompas. Leerlingen met een motorische beperking (type 4) worden ingedeeld in een klas volgens hun onderwijsnoden. Het schema hieronder stelt de schoolorganisatie vereenvoudigd voor.

We maken een onderscheid tussen specifieke en niet-specifieke auti-werkingen enerzijds en klassen waarin het lesaanbod technisch dan wel functioneel is anderzijds.

click map Type 9 basisaanbod type 2 type 2 groene type 4