Financiën en afwezigheden

Financiën

We hanteren de maximumfactuur. Voor kleuters bedraagt deze 45€ per schooljaar, voor lagere schoolleerlingen 85€. In dit bedrag zijn uitstappen, zwemlessen, kookactiviteiten, vervoer met de schoolbus en een school T-shirt inbegrepen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een secretariaatsmedewerker.

Afwezigheden

Is  uw zoon/dochter ziek verwittig dan altijd onmiddellijk de school.

Bij een afwezigheid van 3 of minder opeenvolgende kalenderdagen, wettigt u deze m.b.v. een afwezigheidskaart. U vindt deze  terug in de agenda of het heen- en weerschriftje. Er mogen maximaal 4 afwezigheidskaarten per schooljaar gebruikt worden. Is uw zoon/dochter vaker ziek, dan raadpleegt u een arts.

Is uw zoon/dochter langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig, dan bezorgt u een doktersattest aan de school.

Als u deze richtlijnen niet volgt, is jouw kind onwettig afwezig. Vanaf 5 halve dagen onwettige afwezigheid van uw zoon/dochter, is de school verplicht om een dossier op te starten bij het CLB. Heeft u vragen of bent u niet zeker? Neem dan contact op met een secretariaatsmedewerker

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een secretariaatsmedewerker.