Ons team

Wie doet wat? (= multidisciplinair werken)

De zorg voor uw kind wordt gedragen door een heel team. Verschillende mensen bepalen vanuit hun expertise de onderwijsnoden van de leerlingen. Hieronder geven we kort weer wie jouw zoon/dochter helpt:

 • Klasleerkrachten staan in voor de organisatie van het onderwijsaanbod van de klas.
 • Teamleerkrachten bieden op vaste momenten ondersteuning in verschillende klassen.
 • De POAH-leerkracht begeleidt leerlingen die permanent onderwijs aan huis volgen.
 • Er zijn leerkrachten die specifieke lessen geven zoals levensbeschouwing & turnen.
 • Kinesitherapeuten volgen de motorische ontwikkeling van uw kind op in functie van het ruimere onderwijstraject. Voor leerlingen met een type 4-attest stellen zij een specifiek behandelplan op.
 • Logopedisten staan mee in voor het opvolgen van de taalontwikkeling van uw kind in functie van schoolse vaardigheden.
 • Ergotherapeuten spitsen zich meer toe op de fijne motoriek van uw kind, alsook op aanpassingen in materialen die het leren voor uw kind vereenvoudigen.
 • Opvoeders semi-internaat bieden op vaste momenten ondersteuning in verschillende klassen en verzorgen de organisatie van onze voor- en naschoolse opvang.
 • Kinderverzorgsters stimuleren mee de zelfredzaamheid van uw kind en leveren extra zorg met betrekking tot de hygiënische ontplooiing van de leerlingen
 • Verpleegkundigen volgen de medische achtergrond van uw zoon/dochter mee op. Zij dragen mee de inspanningen van de school rond gezondheid.
 • Psychologen volgen de totale ontwikkeling van uw kind op. Zij sturen het volledige team aan.