Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen kent – binnen haar flankerend onderwijsbeleid – subsidies toe voor
projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs verhogen. In het verleden
konden wij op deze steun rekenen voor het realiseren van diverse projecten:

  • Project rond verkeersveiligheid op school
  • Project rond leesmethode Aap Zee Koe
  • Project rond IJsbergrekenen
  • Project rond sociale vaardigheden LIFT

Momenteel lopende subsidieprojecten bij de provincie Oost-Vlaanderen:

  • Rots en Water. In 2021-2022 volgden 2 leerkrachten de vorming tot trainer rots & water. In eerste instantie zal binnen de rode en de gele wijzer bekeken worden welke plaats deze werkwijze neemt naast de bestaande LIFT- en TRAJECT-lessen.