Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen kent – binnen haar flankerend onderwijsbeleid – subsidies toe voor
projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs verhogen. In het verleden
konden wij op deze steun rekenen voor het realiseren van diverse projecten:

  • Project rond verkeersveiligheid op school
  • Project rond leesmethode Aap Zee Koe
  • Project rond IJsbergrekenen
  • Project rond sociale vaardigheden LIFT

Momenteel lopen er geen subsidieprojecten bij de provincie Oost-Vlaanderen

mpi kompas