Rondleidingen en inschrijvingen

De overstap naar het buitengewoon onderwijs is geen gemakkelijke stap. We nemen graag voldoende tijd om samen met jou als ouder te zoeken naar het meest geschikte aanbod voor uw kind.

Omdat je een goed gevoel wil hebben bij de school waarin je jouw zoon/dochter inschrijft, organiseren wij ruim voor de inschrijvingsperiode een persoonlijke rondleiding. Vanuit jouw zorgen staan we stil bij het antwoord dat wij kunnen bieden met betrekking tot een gepast onderwijsaanbod.

Beslis je na de rondleiding dat je graag voor onze school kiest, dan schrijf je online in tijdens de inschrijvingsperiode. We houden ons aan de tijdlijn die het lokaal overleg platform (LOP) Waasland ons doorgeeft. De inschrijvingsperiode valt altijd in het voorjaar. Hou bij inschrijving volgende info bij de hand:

  • Naam en voornaam van de leerling en de huidige school
  • De geboortedatum van de leerling
  • Type zoals vermeld op het (voorlopig) verslag 
  • Het rijksregisternummer
  • Naam en voornaam van de ouder(s)
  • Adres van de ouder(s)
  • Telefoonnummer en e-mailadres van de ouder(s)/voogd
  • CLB dat de leerling momenteel begeleidt

Jaarlijks wordt de wijze van inschrijving in de school vastgelegd in een vergadering met andere scholen voor buitengewoon onderwijs in het waasland. De wijze van inschrijving  wordt deels bepaald wordt door de kleurcode die wordt bepaald i.f.v. de Covid-pandemie.

U vindt een overzicht van de vrije plaatsen op de site van het LOP.

Inschrijvingen gebeuren vanaf heden terug op school. Gelieve met alle documenten langs te komen.

mpi kompas