Rondleidingen en inschrijvingen

De overstap naar het buitengewoon onderwijs is geen gemakkelijke stap. We nemen graag voldoende tijd om samen met jou als ouder te zoeken naar het meest geschikte aanbod voor uw kind.

Omdat je een goed gevoel wil hebben bij de school waarin je jouw zoon/dochter inschrijft, organiseren wij ruim voor de inschrijvingsperiode een persoonlijke rondleiding. Vanuit jouw zorgen staan we stil bij het antwoord dat wij kunnen bieden met betrekking tot een gepast onderwijsaanbod.

Beslis je na de rondleiding dat je graag voor onze school kiest, dan schrijf je online in tijdens de inschrijvingsperiode. We houden ons aan de tijdlijn die het lokaal overleg platform (LOP) Waasland ons doorgeeft. We kondigen de exacte inschrijvingsperiode ruimschoots aan via onze homepagina. Hou deze zeker in de gaten. De inschrijvingsperiode valt altijd in het voorjaar. Hou bij inschrijving volgende info bij de hand:

  • Voor welk type schrijf je jouw kind in?
  • Naam van het CLB

Jaarlijks wordt de wijze van inschrijving in de school vastgelegd in een vergadering met andere scholen voor buitengewoon onderwijs in het waasland. De wijze van inschrijving  wordt deels bepaald wordt door de kleurcode die wordt bepaald i.f.v. de Covid-pandemie.

De data voor dit schooljaar zijn als volgt:

  • Voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen van kinderen op mpi kompas: van 22 maart 2021 t.e.m. 2 april 2021.
  • Voorrangsperiode inschrijvingen kinderen van personeel mpi kompas: van 21 april 2021 t.e.m. 23 april 2021.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon kleuteronderwijs type 2, 4 en 9: vanaf 3 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 2: vanaf 4 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 4: vanaf 5 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 9: vanaf 6 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod: vanaf 7 mei 2021 – 9 u.
mpi kompas