Rondleidingen en inschrijvingen

De overstap naar het buitengewoon onderwijs is geen gemakkelijke stap. We nemen graag voldoende tijd om samen met jou als ouder te zoeken naar het meest geschikte aanbod voor uw kind.

Omdat je een goed gevoel wil hebben bij de school waarin je jouw zoon/dochter inschrijft, organiseren wij ruim voor de inschrijvingsperiode een persoonlijke rondleiding. Vanuit jouw zorgen staan we stil bij het antwoord dat wij kunnen bieden met betrekking tot een gepast onderwijsaanbod.

Wij organiseren dit schooljaar voor ouders die de school willen bezoeken met het oog op inschrijving 4 rondleidingen.

 • 24 januari 2024 om 14u
 • 6 februari 2024 om 16u30
 • 11 maart 2024 om 10u
 • 20 maart 2024 om 14u

Gelieve naar het secretariaat te bellen om een plaatsje vast te leggen voor één van deze momenten.

Beslis je na de rondleiding dat je graag voor onze school kiest, dan schrijf je online in tijdens de inschrijvingsperiode. We houden ons aan de tijdlijn die het lokaal overleg platform (LOP) Waasland ons doorgeeft. De inschrijvingsperiode valt altijd in het voorjaar. Hou bij inschrijving volgende info bij de hand:

 • Naam en voornaam van de leerling en de huidige school
 • De geboortedatum van de leerling
 • Type zoals vermeld op het (voorlopig) verslag 
 • Het rijksregisternummer
 • Naam en voornaam van de ouder(s)
 • Adres van de ouder(s)
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de ouder(s)/voogd
 • CLB dat de leerling momenteel begeleidt

Jaarlijks wordt de wijze van inschrijving in de school vastgelegd in een vergadering met andere scholen voor buitengewoon onderwijs in het waasland.

U vindt een overzicht van de vrije plaatsen op de site van het LOP.

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025:

De voorrangsperiode voor broers en zussen loopt van 11 maart 2024 tot en met 22 maart 2024.

Inschrijven moet op de schoolNIET via de website  en kan elke werkdag van 9u tot 17 uur en op woensdag tot 16u. Na de inschrijving kan u een afspraak maken bij de teamverantwoordelijke voor verdere informatie overdracht en bespreking.

De voorrangsperiode voor kinderen van personeel loopt van 25 maart 2024 tot en met 27 maart 2024.

Inschrijven moet op de schoolNIET via de website  en kan elke werkdag van 9u tot 17 uur en op woensdag tot 16u. Na de inschrijving kan u een afspraak maken bij de teamverantwoordelijke voor verdere informatie overdracht en bespreking.

De aanmeldperiode loopt van 17 april 2024 9u tot en met 7 mei 2024 11u. Dit gaat via https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/aanmelden.
Voorwaarde inschrijving in het buitengewoon basisonderwijs: Er is voor het kind een verslag Individueel Aangepast Curriculum nodig dat het CLB opmaakt.

Meer info op https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/

Ter inof: de voorrangsperiode om in te schrijven op SBSO baken loop van 18 t.e.m. 29 maart 2024.

Hulp nodig?

Contacteer je CLB of de school voor buitengewoon onderwijs.
Meer informatie vind je op de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be