Rondleidingen en inschrijvingen

Het bepalen van de juiste onderwijsnood is geen eenvoudige taak. Helaas bestaat er geen eenduidige afvinklijst die ons bij een juiste oriëntering brengt. Vanuit het volledige kindbeeld wordt vaak multidisciplinair beslist welk onderwijstype het beste zou aansluiten bij de noden van een leerling. We merken dat hierbij vaak een angst bestaat dat er leerlingen kansen ontnomen worden als ze naar een type 2-werking worden georiënteerd. Niets is minder waar. De ondersteuningsmogelijkheden die we in deze werking kunnen inzetten is ruimer dan in bvb. type 9. Door meer ondersteuning in te zetten, stimuleren we de groei van onze leerlingen beter.

Wij organiseren dit schooljaar voor ouders die de school willen bezoeken met het oog op inschrijving 4 rondleidingen.

 • 24 januari 2024 om 14u
 • 6 februari 2024 om 16u30
 • 11 maart 2024 om 10u
 • 20 maart 2024 om 14u

Je kan je inschrijven voor een van deze rondleidingen via dit formulier.


De problematiek van wachtlijsten her en der is ons ook bekend. Toch benadrukken wij ook hier heel erg het belang van een juiste oriëntering voor een leerling. Zowel de leerling in kwestie als de medeleerlingen halen geen voordeel uit foute oriënteringen.

U vindt een overzicht van de vrije plaatsen op de site van het LOP.

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025:

Meer informatie volgt eenmaal het beschikbaar is.

Hulp nodig?

Contacteer je CLB of de school voor buitengewoon onderwijs.
Meer informatie vind je binnenkort op de website https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be


Omdat we een juiste oriëntering zo belangrijk vinden voor het welzijn van de leerling, besteden we heel
veel aandacht aan rondleidingen van ouders. U bent als begeleider van de leerling eveneens meer dan welkom op deze gesprekken. We geloven er heel sterk in dat het bepalen van de onderwijsnoden van een leerling een taak is die niet op 1 paar schouders hoort te rusten.
Na een (of meerdere) uitgebreide rondleidingen schrijven ouders digitaal in volgens het tijdspad dat bepaald wordt door het lokaal overleg platform (LOP) Waasland. Het nadeel aan digitaal inschrijven – zo merkten we in het verleden – is dat ouders niet altijd goed weten voor welk type ze hun kind moeten inschrijven. Om zoveel mogelijk te kunnen ondervangen dat mensen hierdoor een plaatsje mislopen, komen er verschillende inschrijvingsperiodes per type. We vragen met aandrang om hier voldoende duidelijk in te zijn naar ouders toe en mee op te volgen of ze op het juiste moment, en dus voor het juiste type, inschreven.

Er is een draaiboek voor intermediairen aangemaakt, om zo de ouders nog beter te helpen. Deze vindt u hier.

Ook is er een document dat u samen met de ouders ter voorbereiding reeds kan invullen. Dat vindt u hier

Info die ouders bij inschrijving bij de hand moeten houden:

 • Naam en voornaam van de leerling en de huidige school
 • De geboortedatum van de leerling
 • Type zoals vermeld op het (voorlopig) verslag 
 • Het rijksregisternummer
 • Naam en voornaam van de ouder(s)
 • Adres van de ouder(s)
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de ouder(s)/voogd
 • CLB dat de leerling momenteel begeleidt

mpi kompas