Rondleidingen en inschrijvingen

Het bepalen van de juiste onderwijsnood is geen eenvoudige taak. Helaas bestaat er geen eenduidige afvinklijst die ons bij een juiste oriëntering brengt. Vanuit het volledige kindbeeld wordt vaak multidisciplinair beslist welk onderwijstype het beste zou aansluiten bij de noden van een leerling. We merken dat hierbij vaak een angst bestaat dat er leerlingen kansen ontnomen worden als ze naar een type 2-werking worden georiënteerd. Niets is minder waar. De ondersteuningsmogelijkheden die we in deze werking kunnen inzetten is ruimer dan in bvb. type 9. Door meer ondersteuning in te zetten, stimuleren we de groei van onze leerlingen beter.


De problematiek van wachtlijsten her en der is ons ook bekend. Toch benadrukken wij ook hier heel erg het belang van een juiste oriëntering voor een leerling. Zowel de leerling in kwestie als de medeleerlingen halen geen voordeel uit foute oriënteringen.


Omdat we een juiste oriëntering zo belangrijk vinden voor het welzijn van de leerling, besteden we heel
veel aandacht aan rondleidingen van ouders. U bent als begeleider van de leerling eveneens meer dan welkom op deze gesprekken. We geloven er heel sterk in dat het bepalen van de onderwijsnoden van een leerling een taak is die niet op 1 paar schouders hoort te rusten.
Na een (of meerdere) uitgebreide rondleidingen schrijven ouders digitaal in volgens het tijdspad dat bepaald wordt door het lokaal overleg platform (LOP) Waasland. (+ door te klikken naar de site). Het nadeel aan digitaal inschrijven – zo merkten we in het verleden – is dat ouders niet altijd goed weten voor welk type ze hun kind moeten inschrijven. Om zoveel mogelijk te kunnen ondervangen dat mensen
hierdoor een plaatsje mislopen, komen er verschillende inschrijvingsperiodes per type. We vragen met aandrang om hier voldoende duidelijk in te zijn naar ouders toe en mee op te volgen of ze op het juiste moment, en dus voor het juiste type, inschreven.

De data voor inschrijvingen dit schooljaar zijn als volgt:

  • Voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen van kinderen op mpi kompas: van 22 maart 2021 t.e.m. 2 april 2021.
  • Voorrangsperiode inschrijvingen kinderen van personeel mpi kompas: van 21 april 2021 t.e.m. 23 april 2021.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon kleuteronderwijs type 2, 4 en 9: vanaf 3 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 2: vanaf 4 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 4: vanaf 5 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 9: vanaf 6 mei 2021 – 9 u.
  • Start vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod: vanaf 7 mei 2021 – 9 u.
mpi kompas