SBSO Baken

Sbso baken is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Deze school is gevestigd op dezelfde groene campus als mpi kompas in Sint-Niklaas. Zij bieden onderwijs aan leerlingen van 13 jaar tot 21 jaar in drie opleidingsvormen elk met een specifiek uitstroomprofiel:

Opleidingsvorm 1 (OV1) – Uitstroomprofiel Dagbesteding
Opleidingsvorm 2 (OV2) – Uitstroomprofiel Arbeid in een Maatwerkbedrijf
Opleidingsvorm 4 (OV4) – Uitstroomprofiel Diplomagericht

U vindt meer info via www.sbsobaken.be.