Schooluren

De lessen op school lopen van 09u00 tot 15u45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag starten we 10 minuten vroeger, nl. 08u50, en stoppen we om 12u25.

Een lesdag van uw kind ziet er als volgt uit:

Hoe ziet een dag er uit?
09u00 – 09u501ste lesuur
09u50 – 10u402de lesuur
10u40 – 11u00speeltijd
11u00 – 11u503de lesuur
11u50 – 12u404de lesuur
12u40 – 13u15Eten: in refter of klas
13u15 – 13u45speeltijd
13u45 – 14u355de lesuur
14u35 – 15u256de lesuur
15u25 – 15u45speeltijd

Het semi-internaat biedt dagelijks (weekdagen) voorschoolse opvang vanaf 07u30. Om 08u30 sluit uw kind aan bij de speelplaatswerking. Na schooltijd kan uw kind opnieuw terecht op het semi-internaat van 15u45 tot 17u45u. Op woensdag loopt de namiddagwerking van 12u25 tot 17u45u.

Tijdens de paas- en zomervakantie biedt het semi-internaat ook opvang voor uw kind aan. De juiste regeling hiervoor vindt u terug op de jaarkalender.

Uitzonderlijke sluitingen van het semi-internaat o.w.v. personeelsvergaderingen worden tijdig verwittigd.


U betaalt volgende tarieven voor de opvang in het semi-internaat:

07u30 – 08u30: 0,5€Woensdagnamiddag: 3€/keer
16u00 – 17u00: 0,5€Vakantie: 5€/dag
Opvang na 17u: 1€ 

Voor leerlingen die in het bezit zijn van een kansenpas, wordt een korting verrekend.

Voor opvang op woensdagnamiddag en in de vakanties is inschrijving noodzakelijk.