Semi-internaat: Uw kind, een gedeelde zorg


Alle leerlingen die geen gebruik maken van het internaat kunnen voor en na schooltijd terecht op het semi-internaat. Zij kunnen terecht voor opvang in de ochtend, ’s avonds, op woensdagnamiddagen en in bepaalde vakantieperiodes.

De begeleiders die deze opvang voorzien werken tijdens de schooluren op de school als therapeut of als leer- en opvoedingsondersteuner in een klas. Dit vergroot de herkenbaarheid van de begeleiders en maakt de overgang tussen de school en het semi-internaat minder groot voor uw kind. Op deze manier spelen we vlot in op de noden van uw kind. Zo ontstaat ook na schooltijd een veilige leef- en ontspanningsomgeving.

Vrije tijd en ontspanning in een omgeving die structuur, afgrenzing en uitdaging biedt zijn belangrijke uitgangspunten. Aangepast aan het ontwikkelingsniveau en de vaardigheden van uw kind, worden allerlei activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn: kookactiviteiten, kleine uitstapjes, knutselen, gezelschapsspelletjes, buiten spelen,… De specifieke organisatie is afhankelijk van het opvangmoment.

We ondersteunen uw kind in het maken van huiswerk indien nodig.

Uw kind moet geen goedkeuring hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) om van het semi-internaat gebruik te maken. Uw kind inschrijven doet u op
het leerlingensecretariaat.

Het semi-internaat is open elke schooldag vanaf 7u30 tot 17u45.

Je kan het semi-internaat tijdens de werkingsuren bereiken op het
nummer 03/780 97 37 en tijdens de schooluren op het nummer 03/776 50 18 voor meer info.