Stagescholen

Met diverse hogescholen en opleidingscentra bouwden we doorheen de jaren een stevige en
leerzame samenwerking uit. We begeleiden studenten in verschillende disciplines en opleidingen.
We begeleiden onder meer studenten binnen de opleidingen: orthopedagogie, leerkracht,
kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, kinderverzorging, psychologie,…