Infodag voor professionelen

Op 12 maart hebben we onze vernieuwde school voorgesteld op een infodag. Hier zijn 35 directies, CLB-medewerkers en zorgcoƶrdinatoren op afgekomen. De klemtoon lag op basisaanbod, type 9, onze visie op leren en rekenen. Nadien hebben we veel enthousiaste reacties gekregen en er zijn afspraken gemaakt om onze manier van rekenen te implementeren in andere basisscholen. Zo hopen we dat kinderen met rekenmoeilijkheden beter geholpen kunnen worden in het gewoon onderwijs en dat we verdere bruggen kunnen bouwen tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Reacties zijn gesloten.