Provincie Oost-vlaanderen

– Mpi kompas werkt de leesmethode ‘aap-zee-koe’ verder uit tot een praktisch en gebruiksvriendelijk onderwijspakket. Deze methode is aangewezen voor kinderen met een autismespectrumstoornis omwille van didactische en inhoudelijke aanpassingen specifiek voor deze doelgroep. De principes van de methode worden nu door mpi kompas vertaald in een concrete en volledige onderwijsdidactiek. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een subsidie toegekend van 16.500 euro.