Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden


Bij de meeste kinderen in het gewoon onderwijs verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling grotendeels spontaan, zonder uitdrukkelijk geformaliseerd leerproces op school. Kinderen leren uit zichzelf hoe men iemand te vriend maakt en houdt. Bij onze leerlingen is dat vaak niet zo vanzelfsprekend. Zonder uitdrukkelijke leerhulp verwerven ze in onvoldoende mate de basisinzichten, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om mee te kunnen in ons hedendaags sociaal verkeer.

Ook de zelfcontrole is bij veel leerlingen minder ontwikkeld. Ze zien een plots opkomende emotie als iets dat hen overvalt en waar ze helemaal geen greep op hebben. Dit tekort aan zelfcontrole leidt tot een minder goede sociale aanpassing en een negatieve zelfbeleving. Er is een wisselwerking tussen de dynamisch-affectieve ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Een positieve zelfwaardering, goede motivatie en een goede zelfcontrole zijn voorwaarden tot leren, ook in het sociale domein. Maar tegelijk zullen een verhoogd inzicht in de eigen gevoelens en die van anderen, een betere omgangsvaardigheid en vaardigheid tot sociale probleemoplossing, leiden tot een verhoogde zelfwaardering, een betere motivatie en betere zelfcontrole.

image003

 

Onderzoek toont aan dat sociale vaardigheden in een hun context geleerd moeten worden. We kiezen er dan ook voor om sociale vaardigheden, die verwacht worden in een schoolcontext, te leren. Het zou op school weinig zinvol zijn om sociaal gepast gedrag in een andere situatie (voorbeeld familiaal) te oefenen.

Inhoudelijk is onze methode vooral gebaseerd op het LIFT-programma (Linking the Interests of Families and Teachers; Eddy, 2000, Ramsey, et al., 1993). We hebben deze verder uitgewerkt tot een volwaardig programma waarbij er afhankelijk van de leeftijd en mogelijkheden gedifferentieerd wordt in complexiteit van de aangeleerde sociale competenties. Steeds hanteren we vier thema’s, opbouwend in moeilijkheidsgraad, die het drijfvermogen vormen om zich gepast in het sociale schoolverkeer te kunnen handhaven.

image004

Door stevig en op systematische wijze in het drijfvermogen te investeren leren onze leerlingen competenties waardoor ze op een sociaal aanvaardbare manier weten om te gaan met zichzelf en anderen in het vervolgonderwijs.