Type 2

Type 2: Uw kind, een gedeelde zorg


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
zijn/haar verstandelijke beperking is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen,
vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften.

Wij zorgen voor een veilige en voorspelbare leeromgeving. Verduidelijking, begrenzing en
stimulatie zijn hierin primair. Deze basisaanpassingen verhogen het welbevinden en dus ook het
leervermogen van uw kind.

We onderscheiden klassen met de nadruk op zorg én klassen met de nadruk op diverse levens-
vaardigheden.

In de zorgklassen ligt de focus op het welbevinden en de ontwikkelingsstimulatie van uw
kind. Uw kind wordt van zeer nabij gevolgd door een team van vertrouwde begeleiders.

In de vaardigheidsklassen komen communicatie, sociale vaardigheden (sova), redzaamheid,
vrije tijd, functionele taal en gecijferdheid aan bod. Aangepaste onderwijsvormen en methoden
dragen hiertoe bij.

Kinderen met autisme die nood hebben aan een zeer aangepaste leeromgeving kunnen terecht
in de auti-werking. Het onderscheid tussen zorgklassen en vaardigheidsklassen komt ook hier
terug.

Samen evalueren we regelmatig het onderwijstraject van uw kind. Daarbij staan welbevinden
en groei centraal, nu en in de toekomst.

schema type2