Type 2

Type 2: Uw kind, een gedeelde zorg


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
zijn/haar verstandelijke beperking is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen. Vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften stellen we een evenwichtig handelingsplan op.

Wij zorgen voor een veilige en voorspelbare leeromgeving. Verduidelijking, begrenzing en stimulatie zijn hierin primair. Deze basisaanpassingen verhogen het welbevinden en dus ook het leervermogen van uw kind.

We onderscheiden klassen met de nadruk op zorg en klassen met de nadruk op diverse levens- vaardigheden.

In de zorgklassen ligt de focus op het welbevinden en de ontwikkelingsstimulatie van uw kind. Uw kind wordt van zeer nabij gevolgd door een team van vertrouwde begeleiders.

In de type 2 klassen komen communicatie, sociale vaardigheden, redzaamheid, vrije tijd, motoriek, muzische vorming, ICT, leren leren, functionele taal en gecijferdheid aan bod. Aangepaste onderwijs- vormen en -methoden dragen hiertoe bij. Dit geldt zowel voor klassen binnen de specifieke als de niet-specifieke auti-werking.

Samen evalueren we regelmatig het onderwijstraject van uw kind. Daarbij staan welbevinden en maximale ontwikkelingskansen met het oog op de toekomst centraal.

Type 2 Schema