Type 9

Type 9: Uw kind, een gedeelde zorg.


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
zijn/haar autisme is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen,
vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften.

We realiseren dit vanuit een veilige, rustige en voorspelbare leeromgeving: kleine klasgroepen, een aangepaste speelplaatswerking, verduidelijking van tijd en ruimte op maat van elke leerling, aanpassingen aan sensorische moeilijkheden.

In type 9 ontplooien we de sterktes en cognitieve mogelijkheden van uw kind ten volle. We vertrekken vanuit een schooleigen doelenkader met functionele insteek. Aangepaste onderwijsvormen en methoden dragen hiertoe bij. In ons doelenkader krijgen ook de ontwikkeling van zelfstandigheid, communicatie, leren leren en sociale vaardigheden een belangrijke plaats. Zo start uw kind sterker in het vervolgonderwijs.

Samen evalueren we regelmatig het onderwijstraject van uw kind. Daarbij staan welbevinden en groei centraal, nu en in de toekomst.