Type 9

Type 9: Uw kind, een gedeelde zorg.


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
zijn/haar autisme is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

Samen met u, het CLB en het multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen,
vanuit zijn/haar talenten en specifieke onderwijsbehoeften.

We realiseren dit vanuit een veilige, rustige en voorspelbare leer- en leefomgeving: klassen van
7 kinderen, een aangepaste speelplaatswerking, verduidelijking van tijd en ruimte op maat van
elke leerling, aanpassingen aan sensorische moeilijkheden…

In de kleuterwerking ligt de focus op een algemene ontwikkelingsstimulatie van uw kind in
nabijheid van zijn/haar vertrouwde begeleiders. Spelvaardigheden, communicatie en transfer
van het aangeleerde naar verschillende situaties krijgen daarbij extra aandacht.

In de lagere schoolwerking ontplooien we de sterktes en cognitieve mogelijkheden van
uw kind ten volle. Aangepaste onderwijsvormen en methoden dragen hiertoe bij. Naast taal en
rekenen, op het niveau en tempo van uw kind, zetten we in op het stimuleren en verder ont-
wikkelen van belangrijke levens- en werkvaardigheden. Zo start uw kind sterker in het vervolg-
onderwijs.

Samen evalueren we regelmatig het onderwijstraject van uw kind. Daarbij staan welbevinden
en groei centraal, nu en in de toekomst.

schema type9