Type4

Type 4: Uw kind, een gedeelde zorg


 

Uw kind heeft, net als ieder ander kind, recht op de beste ontwikkelingskansen. Omwille van
zijn/haar motorische beperking is er nood aan ‘bijzondere’ zorg.

In onze school kiezen we voor een geïntegreerde type 4-werking. Op basis van het ontwikkelings-
niveau en de onderwijsbehoeften sluit uw kind aan bij type 2, type 9 of basisaanbod.

Gespecialiseerde therapeutische ondersteuning richt zich op het optimaliseren van functies,
uitgaande van een individuele diagnose. Afhankelijk van de motorische noden en mogelijk-
heden van uw kind bieden we specifieke therapieën aan o.a. Bobath-therapie, communicatie- en

spraaktherapie, psychomotorische therapie, ergotherapie, SMOG, Sherborne…

Aanpassingen aan de omgeving of hulpmiddelen worden, in samenspraak met de ouders,
bekeken met het oog op het bevorderen van zelfstandigheid. Voorbeelden hiervan zijn: een
aangepast toetsenbord, een aangepast bestek, een spraakcomputer, een kantelbaar werkblad…

Samen met de kinesitherapeuten kunnen de aanpassingen aan orthopedische hulpmiddelen,
zoals rolstoel, sta-apparaat, enkel- en voetortheses… op school gebeuren. De firma die daarvoor
instaat, komt wekelijks op school.

Soms zijn er bijkomende gezondheidsproblemen. Deze kunnen door ons medisch team
(verpleging en schoolarts) opgevangen worden tenzij de medisch-verpleegkundige zorg te
gespecialiseerd wordt.

Overleg en afstemming met externe hulpverleners en diensten dragen bij om tegemoet te
komen aan de individuele leer- en zorgbehoeften.

Samen evalueren we regelmatig het onderwijstraject van uw kind. Daarbij staan welbevinden
en groei centraal, nu en in de toekomst.