Uitgebreide vacature leerkracht lager onderwijs

 

Uw profiel

 

Opleiding
Basisopleiding Professionele Bachelor Onderwijs: lager onderwijs
BaNaBa buitengewoon lager onderwijs Pluspunt

 

Ervaring
Onderwijservaring Bij voorkeur
Ervaring in buitengewoon onderwijs Pluspunt

 

 

Basiscompetenties

 

 • Geïndividualiseerde leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden
  • Noden van kinderen op individueel én klasniveau kunnen bepalen en vertalen naar ontwikkelingsdoelen
  • Werkvormen, leermiddelen en evaluatiewijze aanpassen aan noden van individuele kinderen en klasgroep
 • Opvoedkundige vaardigheden
  • Respect tonen voor de eigenheid en diversiteit van elke leerling
  • Een positief klasklimaat creëren, rekening houdende met noden van individuele kinderen en klasgroep
  • Aandacht besteden aan fysieke en geestelijke gezondheid van kinderen.
 • Communicatieve vaardigheden
  • Mondelinge communicatie: professionele en aangepaste gespreksvoering naar collega’s, ouders en externen toe
  • Schriftelijke communicatie: professionele en aangepaste verslaggeving naar collega’s, ouders en externen toe
 • Organisatorische vaardigheden
  • Administratieve vaardigheden
  • Sterk in klasmanagement
 • Teamspeler
  • Op niveau van eigen team
  • Ruimer op schoolniveau
 • Innovator
  • Vernieuwde inzichten/werkwijzen aanbrengen in team/de school

Bijkomende kennis en vaardigheden

 

Werkgerelateerde vaardigheden en kennis
Kennis van buitengewoon onderwijs Type basisaanbod, type 2, type 4, type 9
Kennis van ontwikkelingsstoornissen Autisme, ADHD, DCD, hechtingsstoornissen e.a.
Kennis van leerstoornissen Dyscalculie, Dyslexie, e.a.
Vertrouwd zijn met kansarmoede Pluspunt

 

Computervaardigheden
Word Goede kennis vereist
Excell Spreadsheets kunnen gebruiken
Internetbrowsers en –toepassingen Goede kennis vereist

 

Fysieke eisen
Begeleiden van eetmomenten Ja
Begeleiden van verzorgingsmomenten Ja
Hef- en tilbelasting Matig
Fysieke begeleiding bij activiteiten Frequent

 

Bijkomende attitudes

 

 • Beslissingsvermogen
 • Relationele gerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Leergierigheid
 • Zin voor samenwerking
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Flexibiliteit