Zorgcontinuüm

Zorgcontinuüm

 

“Uw kind, onze zorg!” dat is de slogan die de dagdagelijkse werking voedt op school. We zoeken voor iedereen de juiste richting in het onderwijstraject van elke leerling. Hoe bieden we voor jouw kind de juiste zorg?

Het zorgcontinuüm biedt handvatten om extra zorgmaatregelen gefaseerd in te zetten. Het uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kinderen meegenieten van de aanpassingen die de juf/meester doet in de klas (fase 0).

Soms vraagt uw kind specifieke aanpassingen en gaat het team samen met jou als ouder op zoek naar welke noden jouw kind heeft om verder tot leren te komen (fase 1).

Het gebeurt dat het CLB ook helpt in de zoektocht naar de juiste hulp. Vaak gaat het hier over een doorverwijzing naar externe hulpverlening zoals bvb.: thuisbegeleiding, extra onderzoek door een kinderpsychiater, ondersteuning door een psycholoog, … (fase 2).

In bepaalde gevallen is (voltijds) onderwijs op MPI Kompas niet de meest aangewezen piste voor jouw zoon/dochter. De school, het CLB en jullie als ouders zoeken dan samen welke alternatieven er mogelijk zijn om uw kind zijn/haar ontplooiing te optimaliseren.