Autisme: uitgangspunten

Autisme: uitgangspunten


Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Een andere manier van denken en waarnemen bij uw kind leidt tot kwalitatief andere communicatie, sociale vaardigheden en verbeelding.
In het werken met kinderen met autisme zijn er een aantal belangrijke elementen die steeds naar voren komen.

1.   TEACCH

De uitgangspunten van het Teacch programma zijn wetenschappelijk onderbouwd. In het werken met kinderen met autisme worden volgende ‘Teacch principes’ algemeen aanvaard en ook door onze school toegepast:

  • Verduidelijking op maat van elke leerling. Op deze manier krijgt uw kind meer grip op de wereld. Bovendien draagt een aangepaste verduidelijking bij tot minder angst, verwarring, frustratie … bij uw kind.
  • Aanpassingen in 2 richtingen wil zeggen dat zowel de school als het kind met autisme zich moeten aanpassen aan elkaar. De grootste aanpassing moet hierbij komen van de sterkste partij, nl. de school. Deze aanpassingen beperken zich niet tot het klaslokaal of de school. Ook bij buitenschoolse activiteiten (uitstap …) zorgen we met de nodige aanpassingen dat uw kind zich comfortabel voelt.
  • Samenwerking met ouders is onmisbaar. U hebt als ouders een heel bijzondere kennis over uw kind. Deze willen we gebruiken in het werken met uw kind. De kennis van de school over autisme samen met uw kennis over uw ‘bijzonder’ kind vormen de basis voor goede ontwikkelingskansen.
  • Vertrekken vanuit een diagnose en onderzoek om te komen tot begeleiding op maat van uw kind zijn/haar noden. Als school stellen wij geen diagnose autisme, maar werken we wel samen met de instanties die dit opnemen. Wat we als school wel doen is van elk kind de sterktes en zwaktes in kaart brengen. Dergelijk (in-)formeel onderzoek laat toe om precies op maat van uw kind te werken. Zo vermijden we dat we uw kind overschatten of onderschatten.
  • De school streeft een basiskennis van autisme bij alle personeelsleden Uw kind heeft recht op leerkrachten, opvoeders en therapeuten die gespecialiseerd zijn in autisme. Daarom wordt ons personeel blijvend bijgeschoold.
  • Accent op vaardigheden en positieve resultaten van uw kind i.p.v. enkel te kijken naar wat moeilijk loopt. Door het accent te leggen op de mogelijkheden en de interesses van uw kind zorgen we er ook voor dat uw kind graag naar school komt.

 


2.   Ijsbergdenken

Het ijsbergdenken staat centraal in de benadering op school. Het zichtbare gedrag van uw kind wordt in het topje van de ijsberg geplaatst. Onder de ‘zeespiegel’ plaatsen we de moeilijkheden die uw kind ervaart vanuit zijn/haar autisme. Samen met u gaan we op zoek naar de oorzaken van het gedrag door ons te verplaatsen in het denken en waarnemen van uw kind.

ijsbergdenken

3.   Individueel handelingsplan

In het handelingsplan staat neergeschreven hoe men met uw kind zal werken. Hierin vindt u terug wat aangeleerd zal worden en welke stappen hierin nodig zijn. Ook u wordt als ouders bevraagd naar wat u belangrijk vindt om aan te leren. Elk handelingsplan maakt de evenwichtsoefening tussen de aanpassingen in de omgeving – die nodig zijn voor uw kind om tot leren te komen – en de vaardigheden die uw kind aanleert. In specifieke klassen is dit een individueel handelingsplan; in andere klassen een groepswerkplan met sterke differentiatie.

4.   Aanpassingen in de omgeving

Per leerling bekijken we een aantal elementen die samen zorgen voor een aangepaste omgeving op maat. Aan de hand van een grondige beeldvorming worden bepaalde gevoeligheden van uw kind in rekening gebracht zodat we hiermee rekening kunnen houden. Denk hierbij aan:

  • Aanpassingen op sensorieel vlak
  • Aanpassingen van onze communicatie
  • Aanpassingen van de sociale omgeving
  • Aanpassingen van tijd en ruimte, taken en opdrachten