Semi-internaat

Semi-internaat: Uw kind, een gedeelde zorg


Heeft u voor en na de schooluren nood aan opvang voor uw kind? Dan biedt het semi-
internaat een oplossing als uw kind niet op het internaat verblijft. Tijdens de vakantieperiodes
wordt de opvang in bepaalde periodes georganiseerd.

De begeleiders die deze opvang voorzien, werken tijdens de schooluren op de school als
therapeut of als leer- en opvoedingsondersteuner in een klas. Hierdoor is er een continuïteit
tussen de school en het semi-internaat. Uw kind krijgt dus ook na schooltijd een veilige leef-
en ontspanningsomgeving aangeboden.

Vrije tijd en ontspanning in een omgeving die structuur, afgrenzing en uitdaging biedt zijn de
belangrijkste doelstellingen. Aangepast aan het ontwikkelingsniveau en de vaardigheden van

uw kind, worden allerlei activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn: buiten spelen, kleine
uitstapjes, kookactiviteiten, knutselen, gezelschapsspelletjes…

Daarnaast ondersteunen we uw kind in het maken van huiswerk. Door de nauwe verbondenheid
met de school, begeleiden we uw kind volgens de lesmethodes die op school worden gebruikt.

Uw kind moet geen goedkeuring hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) om van het semi-internaat gebruik te maken. Uw kind inschrijven doet u op
het leerlingensecretariaat.

Het semi-internaat is open elke schooldag vanaf 7u30 tot 18u.

Je kan het semi-internaat tijdens de werkingsuren bereiken op het
nummer 03/780 97 37