Nieuwe leerling?

Nieuwe leerling?

Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is een attest vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Een attest wordt niet zomaar uitgereikt. Hiervoor is onderzoek en advies nodig.

Neem dus tijdig contact op met het CLB dat de huidige school van je kind begeleidt. Samen met de school en het CLB wordt gezocht naar de beste oplossing voor je kind.

 

Late beslisser of aanmelden gemist ?

Vanaf 16 augustus kan u uw kind inschrijven op de wachtlijst door de school telefonisch te contacteren .

 

 

Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen/klaarleggen voor de inschrijving van mijn kind?

  • De kids-ID van je kind
    Of de ISI+-kaart van je kind
    Of een ander officieel document, bijvoorbeeld van Fedasil.
  • Twee klevers van het ziekenfonds.
  • Attest en protocol verkregen via CLB.
  • Kansenpas indien van toepassing.
  • Indien van toepassing: officiële akte rond de verblijfsregeling van uw kind.

Wat gebeurt er als mijn kind op de school ingeschreven wordt?

De gegevens van je kind worden gecontroleerd en je moet je akkoord verklaren met het schoolreglement en de pedagogische aanpak van de school (door middel van je handtekening).
Je krijgt een inschrijvingsbewijs.

Wat gebeurt er als de school mijn kind niet kan inschrijven?

De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister, je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een document ‘niet-gerealiseerde inschrijving’.

Tot en met de 5de schooldag van oktober kun je met dat rangnummer aanspraak maken op een vrijkomende plaats.

Wie mag mijn kind inschrijven?

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven.
Dat zijn de beide ouders (vader én moeder) of een voogd.
Grootouders of pleegouders hebben geen ouderlijk gezag en kunnen enkel handelen bij volmacht van de ouders of de voogd.

Ouders nemen samen de beslissing ook al zijn ze niet gehuwd of samenwonend.
De inschrijving mag uitgevoerd worden door één van de ouders, maar als de school weet dat de andere ouder niet akkoord is, dan kan de school de inschrijving weigeren.

Kom ik in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie vind je op de website www.studietoelagen.be of bel gratis naar het infonummer 1700.
Je moet een aanvraag indienen.
Die wordt meestal binnen de 3 maanden behandeld.

Waar kan ik terecht bij het invullen van de schooltoelage?

In de school van je kind. In het CLB dat de school van je kind begeleidt.

Wat is een kansenpas?

De kansenpas is een kortingskaart van het stadsbestuur waarmee je korting krijgt voor veel activiteiten.

Wie krijgt een kansenpas?

Een kansenpas is bedoeld voor mensen met een laag of een bescheiden inkomen en die in Sint-Niklaas wonen. Je kan de voorwaarden opvragen op de sociale dienst van het stadhuis. Je kan daar ook je aanvraag doen.
Meer informatie over de kansenpas nodig? Bel naar 03 778 37 28.

Welk voordeel biedt een kansenpas?

Veel scholen geven korting op de schoolfactuur als je een kansenpas hebt. Zo weegt de schoolrekening toch een beetje minder zwaar. Een kansenpas aanvragen is in het belang van je eigen portemonnee.